Stanje područja stabilnosti i zavarivanja elemenata od aluminijskih leguraReport as inadecuate
Stanje područja stabilnosti i zavarivanja elemenata od aluminijskih legura - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Građevinar, Vol.66 No.02. March 2014. -

Iako je aluminij već dugo prisutan konstrukcijski materijal, uporaba mu nije u skladu s dobrobitima koje se ostvaruju njegovom primjenom. Sličan je čeliku, no između njih postoje značajne razlike kako u proizvodnji, tako i u fizikalnim i mehaničkim svojstvima. Upravo iz tih razlika proizlaze posebnosti u područjima stabilnosti dijelova poprečnih presjeka i konstrukcijskih elemenata te u područjima zavara. Ta polja još uvijek predstavljaju aktivna područja istraživanja zbog velikog broja legura, obrada i oblika poprečnih presjeka profila.

legura; aluminij; pregled stanja; proizvodnja; spajanje; stabilnost; zavarivanjeAuthor: Tihomir Dokšanović - ; Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek Damir Markulak - ; Sveučilište

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents