Elektronsko mikroskopska istraživanja marginalne pukotineReport as inadecuate
Elektronsko mikroskopska istraživanja marginalne pukotine - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.17 No.3 September 1983. -

Uz klasično sredstvo za ispun kaviteta na staje rubna pukotina . Pojam leakage upozorava da je ona katkad malena ali se ona može ustanoviti radio - izotopima i SEM-om. U radu se primjenom refleksi jsko elektronske mikroskopije htjelo ustanoviti razliku između mehaničke i mehaničko-kemijske pripreme caklinsko -kavitetnih rubova kao i rubnu pukotinu uz amalgamske i kompozitne ispune. Ukupno je promatrano 48 preparacija , 20 s amalgamom i 28 ispunjenih kompozitom . Rezultati ukazuju da mehanička priprema s dijamantom DIC A 580 stvara nepravilnu površinu. Zakošena i jetkana caklinska površina 37% fosfornom kiselinom pokazivala je tri morfološki različita izgleda. Mjerenja rubne pukotine uz povećanja od 200 do 2000 X su uz amalgam dala vrijednosti od 12 do 15 mikrometra. U kavitetima, koji su nakon zakošenja caklinsko kavitetnih rubova bili jetkani 37% fosfornom kiselinom a zatim ispunjeni kompozitom u dva sloja nije ustanovljena rubna pukotina ili je ona samo mjestimično iznosila do 3 mikrometra. Zaključno se ističe da nova koncepcija dodatnog jetkanja zakošenog caklinsko kavitetnog ruba mnogo bolje koristi adhezivnu osobitost kompozita pa se marginalna pukotina smanjuje na minimum odnosno ona uopće ne postoji. Iako neki problem i nisu riješeni toksičnost kompozita za pulpno tkivo, prianjanje uz dentin, mikropunila i otpornost na trošenje površine i radioopakost restoracijska stomatologija je na pragu nove i savršenije tehnike rada.

rubna pukotina; elektronska mikroskopija; kompozitiAuthor: Vera Njemirovskij - ; Zavod za morfologiju Stomatološkog fakulteta , Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents