Kultura vrtića – sustav koji se kontinuirano mijenja i učiReport as inadecuate
Kultura vrtića – sustav koji se kontinuirano mijenja i uči - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Pedagogical Research, Vol.8 No.2 November 2011. -

U radu raspravljamo o kulturi vrtića kao ljudskoj zajednici, jednom živom sustavu, prepoznatljivom po međusobnim odnosima ljudi, njihovu zajedničkom radu, upravljanju ustanovom, organizacijskom i fizičkom okruženju, te stupnju usmjerenosti na učenje i istraživanje. Koncepciju kulture vrtića izravno povezujemo s fi lozofi jom organizacijskog učenja i sustavnim poimanjem, propitujemo može li i kako institucijski razvoj kulture vrtića biti samoorganizirajući. U tom kontekstu podržavamo programe stručnog usavršavanja koje će inicirati i voditi sami odgajatelji i ostali neposredni sudionici ovoga procesa članovi stručnog tima, ravnatelji u njihovim ustanovama, ali i ustanovama s kojima žele surađivati na način da ne samo da vode organizaciju samoorganizacija, nego i kontinuirano iniciraju promjene da bi se što bolje prilagodili potrebama konkretne odgojne grupe, djeteta i vrtića samoinicirajuće i samousavršavajuće promjene. Zalažemo se za sustavni pristup umreženoj zajednici koja uči i promovira sustavno razmišljanje u akciji, kao dio integrirane strategije za promjene strukture i kulture institucija za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

institucijski razvoj; kultura vrtića; samoorganiziranje; sustavno poimanje; umrežena zajednicaAuthor: Lidija Vujičić - ; Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents