OVLASTI ŽALBENOG SUDA U UPRAVNOM SPORU - Collected papers of the Law Faculty of the University of Rijeka = Recueil des travaux de la Faculte de droit de lUniversite de Rijeka = Raccolta di scritti della Facolta di giurisprudenza Report as inadecuate
OVLASTI ŽALBENOG SUDA U UPRAVNOM SPORU - Collected papers of the Law Faculty of the University of Rijeka = Recueil des travaux de la Faculte de droit de lUniversite de Rijeka = Raccolta di scritti della Facolta di giurisprudenza - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Rijeka = Recueil des travaux de la Faculte de droit de l-Universite de Rijeka = Raccolta di scritti della Facolta di giurisprudenza dell- Universita di Rijeka = Gesammelte Schriften der Rechtswissen, Vol.34 No.1 April 2013. -

U radu se analiziraju ovlasti Visokog upravnog suda Republike Hrvatske kao žalbenog suda kada odlučuje o žalbama protiv presuda, odnosno rješenja prvostupanjskih upravnih sudova. Iznosi se tijek žalbenog postupka od ispitivanja podobnosti žalbe za meritorno odlučivanje do donošenja meritorne odluke o žalbi te se ukazuje na u sudskoj praksi uočene probleme u primjeni ovog dijela odredbi novog ZUS-a kao i na dvojbe na koje sudska praksa još nije dala odgovore.

žalba; dopuštenost žalbe; osnovanost žalbe; odbijanje žalbe; poništavanje prvostupanjske odluke; odgoda izvršenja prvostupanjske odlukeAuthor: Inga Vezmar Barlek - ; Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents