UTVRĐIVANJE ČINJENICA I DOKAZNI POSTUPAK U UPRAVNOM SPORUReport as inadecuate
UTVRĐIVANJE ČINJENICA I DOKAZNI POSTUPAK U UPRAVNOM SPORU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Rijeka = Recueil des travaux de la Faculte de droit de l-Universite de Rijeka = Raccolta di scritti della Facolta di giurisprudenza dell- Universita di Rijeka = Gesammelte Schriften der Rechtswissen, Vol.34 No.1 April 2013. -

Analizirana je materija utvrđivanja činjenica i izvođenja dokaza u novome upravnom sporu, i to putem raščlambe: ključnih teorijskih pojmova činjenica, odlučna činjenica, činjenično stanje, materijalna istina, dokazi i dokazivanje; odredbi Zakona o upravnim sporovima kojima je regulirano spomenuto područje; temeljnih procesnih pitanja sadržajna i vremenska dimenzija detektiranja odlučnih činjenica, selekcija i ocjena dokaznih sredstava, pravilo o teretu dokazivanja, specifičnosti procesnih rješenja kojima upravni sud odlučuje u spomenutoj materiji.

Razmatranje obuhvaća i dio materije rasprave u upravnom sporu, povezane s pitanjem utvrđivanja činjenica i dokazivanja, te procesnog standarda jednakosti oružja.

Autor daje osvrt na očekivane implikacije promjene režima naknade troškova spora, provedene prvim noveliranjem Zakona o upravnim sporovima, a donosi i nekoliko praktičnih savjeta strankama u upravnom sporu.

Zaključno sažima ključne teze sadržane u radu.

činjenice; materijalna istina; dokazi; dokazni postupak; kontradiktornost; upravni sporAuthor: Alen Rajko - ; Upravni sud u Rijeci

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents