OSIGURANJE ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI OSTVARENE KAZNENIM DJELOM I PREKRŠAJEM NA NEKRETNINAMA I POKRETNINAMAReport as inadecuate
OSIGURANJE ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI OSTVARENE KAZNENIM DJELOM I PREKRŠAJEM NA NEKRETNINAMA I POKRETNINAMA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Rijeka = Recueil des travaux de la Faculte de droit de l-Universite de Rijeka = Raccolta di scritti della Facolta di giurisprudenza dell- Universita di Rijeka = Gesammelte Schriften der Rechtswissen, Vol.34 No.1 April 2013. -

Autori u radu analiziraju institut osiguranja oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem kao posebnu vrstu osiguranja privremenim mjerama na pokretninama i nekretninama. Najprije se institut prikazuje s obzirom na posebna i opća pravila kojim je uređen. Potom se analiziraju ključna obilježja uređenja. Zaključno se uspoređuju posebna i opća pravila te prikazuju temeljne razlika u uređenju instituta prema pravilima ZPOIKOKDP-a u odnosu na uređenje prema pravilima OZ-a. Apostrofiraju se: a pravni učinci koje proizvodi upis zabrane otuđenja i opterećenja nekretnine u posebnom režimu, b posebna pravila o oduzimanja i povjeravanje na čuvanje nekretnine, c vrijeme za koje se privremena mjera određuje u posebnom režimu, te d izlučni prigovor.

privremene mjere; nekretnine; pokretnineAuthor: Gabrijela Mihelčić - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Domagoj Vučkov - ; Općinski sud u Crikvenici

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents