Određivanje trajnosti tradicionalnog svježeg siraReport as inadecuate
Određivanje trajnosti tradicionalnog svježeg sira - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian journal of food technology, biotechnology and nutrition, Vol.8 No.3-4 January 2014. -

Tradicionalni svježi sir je proizvod dobiven grušanjem termički neobrađenog kravljeg mlijeka, koji se prodaje isključivo na tržnicama. Cilj ovog rada bio je odrediti mikrobiološku trajnost svježeg sira kako bi se ona mogla deklarirati na proizvodu. Analizirano je 12 uzoraka svježih sireva sa obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava iz okolice Zagreba. Mikrobiološka i senzorska analiza sira, te kiselost određivani su prvi, treći i šesti dan čuvanja. Iako je kiselost sireva, kao i senzorska ocjena, bila relativno dobra i stabilna tijekom cijelog perioda čuvanja, rezultati

mikrobiološke analize ukazuju na nezadovoljavajuću mikrobiološku kvalitetu sira, te brzo kvarenje. Na temelju mikrobiološke analize može se zaključiti da je trajnost ovoga sira svega jedan dan.

svježi sir; mikrobiološka kvaliteta; trajnost; senzorska analizaAuthor: Vanja Sabljak - ; Prehrambeno-biotehnološki fakultet; Sveučilište u Zagrebu Katarina Lisak-Jakopović - ; Prehrambeno-biotehno

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents