PREVEDENICE U SPORTSKOJ TERMINOLOGIJI: KOŠARKAReport as inadecuate
PREVEDENICE U SPORTSKOJ TERMINOLOGIJI: KOŠARKA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatica et Slavica Iadertina, Vol.9-1 No.9. January 2014. -

Košarka je u Hrvatsku došla iz Amerike te je samim time utjecaj engleskog jezika u košarkaškoj terminologiji znatan: preuzimanjem igre preuzete su i riječi. Da bismo promotrili jezični kontakt hrvatskoga i engleskoga jezika, uspoređena su FIBA-ina službena košarkaška pravila. Kao što je i bilo očekivano, ustanovljen je velik broj posuđenica i prevedenica engleskih termina. Rezultati analize razvrstani su u kategorije prema vrstama prevedenica i načinu prilagodbe.

košarka; engleski jezik; posuđenice; prevedenice; terminologijaAuthor: Dijana Ćurković - ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents