DOPUNE JADRANSKIM ETIMOLOGIJAMA VOJMIRA VINJE: TREĆI PRILOGReport as inadecuate
DOPUNE JADRANSKIM ETIMOLOGIJAMA VOJMIRA VINJE: TREĆI PRILOG - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatica et Slavica Iadertina, Vol.9-1 No.9. January 2014. -

U ovom se, trećem nastavku dopuna Jadranskim etimologijama Vojmira Vinje, kao i u dosadašnjim istovrsnim prilozima, dopunjuju i dodatno dokumentiraju ili korigiraju neka Vinjina i Skokova etimološka rješenja. Obrađeni likovi mahom su romanskoga porijekla. Osim toga, prilog sadrži i nekoliko etimoloških prijedloga za dosad neobrađene likove.

albanski; dalmatski; etimologija; istočnojadranski govori; mletačkiAuthor: Orsat Ligorio - ; Universiteit Leiden, Faculteit der Geesteswetenschappen, LUCL, NL Nikola Vuletić - ; Centar za jadranska onoma

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents