Izbor negeodetskih časopisa prikladnih za geodetske sadržajeReport as inadecuate
Izbor negeodetskih časopisa prikladnih za geodetske sadržaje - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Geodetski list, Vol.67 90 No.4 December 2013. -

U Hrvatskoj je za izbor u znanstvena zvanja na području tehničkih znanosti, u koje spada i polje geodezije, nužno objaviti određeni broj radova u časopisima indeksiranim u bazama podataka Science Citation Index Expanded ili Current Contents pri čemu dio tih radova mora biti objavljen u časopisima koji imaju faktor odjeka JIF veći od medijana predmetne kategorije časopisa u bazi podataka Journal Citation Reports. Budući da je u navedenim bazama podataka indeksirano 17 geodetskih časopisa, od kojih samo sedam ima faktor odjeka veći od medijana, nužno je da geodeti svoje radove objavljuju i u negeodetskim časopisima. Pretražena je stoga baza podataka Web of Science i predloženo je 35 negeodetskih časopisa prikladnih i za geodetske sadržaje, i to: pet geoinformatičkih časopisa, dva časopisa iz područja daljinskih istraživanja, 13 geografskih časopisa, 13 časopisa iz područja mjeriteljstva, građevinarstva, prometa, šumarstva i znanosti o okolišu te dva časopisa iz računalne grafike. Od predloženih 35 časopisa osam ih objavljuje u otvorenom pristupu, a cjeloviti tekstovi još 21 časopisa dostupni su članovima hrvatske akademske i istraživačke zajednice preko online pretraživača PERO.

časopisi; geodezija; izbor u znanstvena zvanja; HrvatskaAuthor: Nedjeljko Frančula - orcid.org-0000-0002-0198-9637 ; Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Miljenko Lapai

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents