Optimizacija katastra vodova u lokalnoj infrastrukturi prostornih podatakaReport as inadecuate
Optimizacija katastra vodova u lokalnoj infrastrukturi prostornih podataka - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Geodetski list, Vol.67 90 No.4 December 2013. -

Ovaj rad donosi pregled postojećih sustava upisnika javne komunalne infrastrukture JKI u Hrvatskoj i svijetu te definira pojam, strukturu i primjenu lokalnih infrastruktura prostornih podataka LIPP. Provedeno je istraživanje lokalnih geoportala, koje donosi pregled trenutačnog stanja u hrvatskim i stranim jedinicama lokalne samouprave s posebnim naglaskom na upisnike javne komunalne infrastrukture u njima. Početna je teza ovog rada kako pretraživanje, pregled i razmjena prostornih podataka o JKI i drugih skupova prostornih podataka između korisnika na lokalnoj razini u Hrvatskoj ne funkcionira po načelima IPP-a. Na osnovi analize prikupljenih podataka iz istraživanja i usporedbi najbolje prakse u razvijenim sustavima izvedene su smjernice razvoja, te je izrađen model optimizacije upisnika javne komunalne infrastrukture u LIPP-u.

katastar vodova; javna komunalna infrastruktura; lokalna infrastruktura prostornih podatakaAuthor: Boris Blagonić - ; Geogrupa d.o.o., Pula, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents