Tragom zavičajnih napjeva u osnovnoškolskom glazbenom kurikulu do interkulturalnostiReport as inadecuate
Tragom zavičajnih napjeva u osnovnoškolskom glazbenom kurikulu do interkulturalnosti - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal for Pedagogic Theory and Practice, Vol.62 No.4 December 2013. -

Posebnosti hrvatske zavičajne-tradicijske glazbe u svojim glazbenim izražajnim elementima raznolike su i različite. U radu su, stoga, naglašene zavičajnosti kao glazbene mikrokulture koje se prožimaju s drugim tradicijskim glazbenim kulturama. U tu svrhu analizirani su osnovnoškolski glazbeni kurikuli od 1946. do 2006. godine. Željeli smo utvrditi koliko glazbeni nastavni programi uključuju zavičajnu glazbu i glazbu drugih kultura kao sukonstrukt interkulturalnog pristupa glazbenom odgoju i obrazovanju u multikulturalnom društvu. Rezultati provedene analize pokazali su nedovoljnu senzibiliziranost glazbenih programa za glazbenu zavičajnu raznolikost i multikulturalnu različitost s ciljem oživotvorenja multikulturalnosti što ih tradicijska glazba pruža kroz raznolike interkulturalne procese odgoja i obrazovanja.

interkulturalni glazbeni odgoj i obrazovanje; osnovna škola; zavičajni napjeviAuthor: Renata Sam Palmić - orcid.org-0000-0001-8740-2157 ; Učiteljski fakultet Rijeka

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents