Srebrna oltarna pala u Kotoru - Ars Adriatica, No.3 December 2013.Report as inadecuate
Srebrna oltarna pala u Kotoru - Ars Adriatica, No.3 December 2013. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Ars Adriatica, No.3 December 2013. -

U radu se analizira srebrna oltarska pala katedrale u Kotoru iskucana u sredini 15. stoljeća. Autor na pali diferencira reljefe petorice zlatara. Lik sv. Tripuna jedini je preostao sa stare pale 14. stoljeća. Dva lika iskucao je majstor Ivan iz Basela, a veću skupinu likova autor pripisuje kotorskom zlataru Marinu Adamovom. Tri svetačke figure odskaču likovnom kvalitetom i djelo su majstora koji je školovan u nekom razvijenom umjetničkom središtu. Konačno likovima sv. Frane i sv. Jeronima dopunio je palu u prvom kvartalu 17. stoljeća mletački majstor Venturin u prigodi njezine rekompozicije. Autor donosi prijedlog o izvornom izgledu pale u sredini 15. stoljeća.

Kotor; srebrna oltarna pala; petnaesto stoljeće; Ivan iz Bazela; Marin AdamovAuthor: Nikola Jakšić - ; Odjel za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents