Dolina-Glavičice, istraživanja 2012. - Annales Instituti Archaeologici, Vol.IX No.1 December 2013.Report as inadecuate
Dolina-Glavičice, istraživanja 2012. - Annales Instituti Archaeologici, Vol.IX No.1 December 2013. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Annales Instituti Archaeologici, Vol.IX No.1 December 2013. -

Na nalazištu Glavičice u Dolini 2012. godine provedena su istraživanja tumula 11 u kojem je otkriven jedan paljevinski grob. S obzirom na dokumentirani način pokopavanja, koji je različit u odnosu na dosad iskopane tumule, pretpostavlja se kako je riječ o individualiziranom načinu pokopavanja na početku željeznog doba na prostoru Posavine.

Dolina; Posavina; groblje pod tumulima; paljevinski grob; početak željeznog doba; grupa Donja Dolina–Sanski MostAuthor: Daria Ložnjak Dizdar - orcid.org-0000-0002-5769-2269 ; Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvatska Marija Mihaljević - ; Gradski

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents