GEORGIVS PECCATVR PRESBITER ET RECLAVSVSReport as inadecuate
GEORGIVS PECCATVR PRESBITER ET RECLAVSVS - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal of Dalmatian archaeology and history, Vol.106 No.1 November 2013. -

Tijekom nedavnih zaštitnih iskopavanja na Trgu Petra Zoranića

u Zadru otkriveni su ostatci otprije poznate crkve, koja se

poistovjećuje s crkvom sv. Petra od Vitla spominjanom

u srednjevjekovnim ispravama. U jugozapadnom kutu

crkve zatečen je sarkofag s uklesanim epitafom svećeniku i

reklauzu Jurju. Sarkofag se u potpunosti uklapa u oblikovne i

dekorativne standarde istovrsnih spomenika iz druge polovice

8. i prve polovice 9. st. U nesuglasju s time stoje zasad rezultati

radiokarbonskih mjerenja ostataka pokojnika pronađenih u

sarkofagu. Svećenik Juraj odlučio se u jednoj fazi svojeg života na

najstroži oblik monaštva, koji podrazumijeva doživotnu izolaciju

od ostatka svijeta, unutar zidova ćelije. Ukop u sarkofagu na kojem

se on titulira kao PRESBITER ET RECLAVSVS sugerira kako je u toj

nakani ustrajao do kraja.

Zadar; crkva sv. Petra od Vitla; predromanički sarkofag; Juraj; prezbiter; reclaususAuthor: Jakov Vučić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents