Uloga metroačkih kognacija u Saloni - Journal of Dalmatian archaeology and history, Vol.106 No.1 November 2013.Report as inadecuate
Uloga metroačkih kognacija u Saloni - Journal of Dalmatian archaeology and history, Vol.106 No.1 November 2013. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal of Dalmatian archaeology and history, Vol.106 No.1 November 2013. -

Rad se temelji na proučavanju sedam natpisa s teritorija Salone

koji navode pojam cognatio u kontekstu vjerskog udruženja, a

specifičan je samo za spomenuto područje. Analiza tih nalaza

omogućila je pokretanje rasprave o radu i značajkama kognacija

te njihovoj ulozi u sklopu kulta Magna Mater, čime se Salona

potvrdila kao vrlo važno metroačko središte.

cognatio; Salona; Venera; Magna Mater; dendroforiAuthor: Silvia Bekavac -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents