Pedeset godina Ujedinjenih naroda - Croatian Political Science Review, Vol.32 No.3-4 September 1995.Report as inadecuate
Pedeset godina Ujedinjenih naroda - Croatian Political Science Review, Vol.32 No.3-4 September 1995. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Political Science Review, Vol.32 No.3-4 September 1995. -

Autorica opisuje političku situaciju i odnose među silama pobjednicama nakon Drugog svjetskog rata, kao i njihovu namjeru da stvore takvu novu međunarodnu organizaciju za očuvanje mira i sigurnosti, koja će izbjeći sve slabosti svoje prethodnice Lige naroda. Iako se u tome uspjelo samo djelomično, organizacija Ujedinjenih naroda je umnogome pridonijela da se mnoge političke krize ne pretvore u sukobe širih razmjera.Author: Livia Kardum - ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents