Lujo Margetić, Hrvatska i Crkva u srednjem vijeku. Pravnopovijesne i povijesne studije, izd. Pravni fakultet Sveučilište u Rijeci, Rijeka 2000, str. 1–534.Report as inadecuate
Lujo Margetić, Hrvatska i Crkva u srednjem vijeku. Pravnopovijesne i povijesne studije, izd. Pravni fakultet Sveučilište u Rijeci, Rijeka 2000, str. 1–534. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatica Christiana periodica, Vol.24 No.46 December 2000. -Author: Franjo ŠANJEK -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents