Elektrokemijsko određivanje promjena kakvoće jogurta tijekom skladištenjaReport as inadecuate
Elektrokemijsko određivanje promjena kakvoće jogurta tijekom skladištenja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.36 No.7 July 1986. -

Za određivanje promjena tijekom skladištenja u istraživanim uzorcima jogurta primijenjena je konduktometrijska metoda sa Pt-elektrodama i Ni-elektrodama. Uzorci su skladišteni pri 5 °C i 10 °C. Rezultati pokazuju da u istraženim uzorcima postoji razlika u vrijednostima izmjerenim uz pomoć Ni-elektroda i Pt-elektroda i uzajamna veza između ukupne kiselosti i elektroprovodnosti.

jogurt; skladištenje; promjena kakvoćeAuthor: Ljerka Marija Lalić - ; Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Pierottijeva 6, 10000 Zagreb Nada Ciković - Branka Magdalenić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents