Koristi primjene ABC metode u hrvatskim poduzećimaReport as inadecuate
Koristi primjene ABC metode u hrvatskim poduzećima - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Econviews : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, Vol.XXVI No.1 July 2013. -

Novo poslovno okruženje dovelo je do promjena u strukturi i ponašanju troškova poduzeća. Promjene se prvenstveno očituju u rastu udjela općih troškova u strukturi ukupnih troškova. S obzirom da se konkurentnost ogleda u jediničnom trošku proizvoda, točno utvrđivanje jediničnih troškova po nositeljima troškova, a prvenstveno točan raspored općih troškova na nositelje, postaju ključni za opstanak poduzeća na turbulentnom tržištu. Najveći je problem u točnom utvrđivanju troškova proizvoda upravo netočan raspored općih troškova na nositelje. Osamdesetih godina 20. stoljeća, kao novi način rasporeda općih troškova, razvila se metoda upravljanja troškovima na temelju aktivnosti ABC metoda. Zagovornici navode da ABC metoda dovodi do točnijeg utvrđivanja troškova proizvoda, utvrđivanja i eliminiranja aktivnosti koje ne dodaju vrijednost poduzeću, time dovodi do smanjenja troškova i povećanja dobiti, što u konačnici rezultira stvaranjem i održavanjem konkurentske prednosti. Na uzorku hrvatskih poduzeća koja kotiraju na Zagrebačkoj burzi istražuje se u kojoj mjeri ona primjenjuju ABC metodu, koje su koristi od primjene na sustav upravljanja troškovima te koji čimbenici utječu na primjenu ove metode. Ovo istraživanje ukazuje na nove spoznaje kojima se postižu poboljšanja u sustavu upravljanja troškovima hrvatskih poduzeća.

ABC metoda; opći troškovi; upravljanje troškovimaAuthor: Dubravka Pekanov-Starčević - ; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents