Umijeće retuširanja u teoriji i praksiReport as inadecuate
Umijeće retuširanja u teoriji i praksi - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Portal : The Yearbook of the Croatian Conservation Institute, No.2. December 2011. -

Predmet istraživanja u ovom radu je problematika retuširanja slika, s ciljem sintetiziranja dostupnih teorijskih spoznaja o navedenoj materiji te rasvjetljavanja nekih novijih saznanja. Analitičkom obradom pribavljene građe o metodologiji i

tehnologiji, kao i etičkim i estetskim aspektima retuša, izdvojene su neke teorijske postavke te se govori o razvoju tehnike kroz povijest. U tom smislu valja spomenuti i primjere korištenih materijala i metoda retuširanja u splitskoj radionici, od njezina osnutka 1954. godine. Napokon, u praktičnom pokušaju primjene teorijskih premisa prilikom rekonstrukcija kompleksnih površina te određivanja prikladnog stupnja retuša, navedeno je i nekoliko zanimljivih slučajeva iz djelatnosti Hrz-a u Restauratorskom odjelu u Splitu.

retuširanje slika; metode retuširanja; mediji u retušu; splitska radionica; rekonstrukcije kompozicijskih elemenata; lakuneAuthor: Sandra Šustić - ; Hrvatski restauratorski zavod, Restauratorski odjel Split, Split, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents