Klesarske oznake na Velikom Taboru - Portal : The Yearbook of the Croatian Conservation Institute, No.2. December 2011.Report as inadecuate
Klesarske oznake na Velikom Taboru - Portal : The Yearbook of the Croatian Conservation Institute, No.2. December 2011. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Portal : The Yearbook of the Croatian Conservation Institute, No.2. December 2011. -

Tijekom konzervatorsko-restauratorskih istraživanja na Velikom Taboru 2009. i 2010. godine, pronađen je određen broj do sada nepoznatih klesarskih znakova na kamenim elementima. Novopronađeni znakovi su dokumentirani i predstavljeni u

ovom tekstu uz ostale, otprije poznate i do sada objavljene znakove. U tekstu se također velikotaborski znakovi povezuju prema oblikovnim karakteristikama sa srodnim uočenim i zabilježenim znakovima na području Hrvatske, Slovenije, Austrije i Njemačke.

Veliki Tabor; klesarske oznake i znakovi; 15. i 16. stoljeće; konzervatorska istraživanjaAuthor: Edita Šurina - ; Hrvatski restauratorski zavod, Dokumentacijski odsjek za nepokretnu baštinu, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents