Nekoliko projekata restauriranja zidnih slika u kontinentalnoj Hrvatskoj i djelovanje Ane DeanovićReport as inadecuate
Nekoliko projekata restauriranja zidnih slika u kontinentalnoj Hrvatskoj i djelovanje Ane Deanović - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Portal : The Yearbook of the Croatian Conservation Institute, No.2. December 2011. -

U tekstu su obrađeni konzervatorsko-restauratorski zahvati u četirima crkvama u kontinentalnoj Hrvatskoj, izvedeni između 1947. i 1963. godine. Riječ je o crkvama Majke Božje Gorske u Loboru i Sv. Brcka u Kalniku, te o kapelama Sv. Stjepana u Zagrebu i Sv. Martina u Martinščini. Voditeljica konzervatorsko-restauratorskih radova na obnovama zidnih slika u svim navedenim građevinama bila je Ana

Deanović, što je razvidno i po ujednačenom prezentacijskom načelu primijenjenom u rekonstrukciji slikanoga sloja.

zidne slike; konzervatorsko-restauratorski radovi; Lobor; Zagreb; Kalnik; Martinščina; Ana DeanovićAuthor: Branimir Rašpica - ; Hrvatski restauratorski zavod, Odjel za zidno slikarstvo i mozaik

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents