Aktualnost Kantovih koncepcija o miru - Croatian Political Science Review, Vol.33 No.4 October 1996.Report as inadecuate
Aktualnost Kantovih koncepcija o miru - Croatian Political Science Review, Vol.33 No.4 October 1996. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Political Science Review, Vol.33 No.4 October 1996. -

Autor razmatra tri definitivna članka Kantova spisa Prema vječnom miru, njihovu unutarnju logiku i međusobnu uvjetovanost. Mir se u svijetu može postići samo ako je ustav republikanski, ako se odnosi među državama temelje na načelu federaliteta i ako je osigurano pravo građanina svijeta. Autor pobliže ukazuje na važnost i potpunu novost prava koje pripada čovjeku kao građaninu svijeta, a ne samo kao pripadniku određene države.Author: Zvonko Posavec - ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents