Promjene količine padalina u Hrvatskoj od sredine 20. stoljeća do danasReport as inadecuate
Promjene količine padalina u Hrvatskoj od sredine 20. stoljeća do danas - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Geoadria, Vol.18 No.1 June 2013. -

padaline; Hrvatska; dugogodišnji trend

U radu se istražuje kakve se promjene u godišnjoj količini padalina u Hrvatskoj mogu utvrditi od sredine 20. stoljeća do danas. Na temelju podataka za 22 postaje linearni trendovi za razdoblje 1950. – 2010. pokazuju vrlo male promjene. U istočnoj Hrvatskoj evidentan je blagi porast; a u ostalim krajevima utvrđen je blagi pad ili stagnacija. Ipak; kada bi se takvi trendovi nastavili; dugoročno bi mogli imati geografske posljedice. U analiziranom razdoblju moguće je utvrditi i cikličke promjene godišnje količine padalinaAuthor: Anita Filipčić - ; Geografski odsjek, PMF, Zagreb Danijel Orešić - ; Geografski odsjek, PMF, Zagreb Mladen Maradin - ; Geogra

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents