Izbor eksperimentalnih životinja u ispitivanju parodoncijumaReport as inadecuate
Izbor eksperimentalnih životinja u ispitivanju parodoncijuma - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.13 No.2 June 1979. -

Mnogi problemi etiologije i patogeneze progresivnih parodontopatija još uvek nisu rešeni. Neophodna su buduća naučna istraživanja, u in vivo uslovima. Data je analiza osobina nekih eksperimentalnih životinja, bazirana na podacima iz literature i sopstvenom iskustvu. Izbor eksperimentalnih životinja, kao modela za parodontalna istraživanja, sa prednostima domaće svinje u eksperimentalne svrhe, autori su prodiskutovali sa posebnom pažnjom.Author: M. Kremžar - ; Klinika za bolesti usta Stomatološkog fakulteta, Beograd S. Stanić - ; Klinika za bolesti usta Stomatološkog f

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents