Posljedice ozljeda mliječnih zubi na trajnim nasljednicimaReport as inadecuate
Posljedice ozljeda mliječnih zubi na trajnim nasljednicima - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.16 No.1 March 1982. -

U radu se raspravlja o problematici ozljeda zubi, koje su posljednjih decenija u stalnom porastu pa zbog toga raste i pažnja, koja se posvećuje problematici njihova zbrinjavanja. Prikazane su neke od mogućih posljedica ozljeda mliječnih zubi, koje su utjecale na razvoj i nicanje njihova trajnog nasljednika. Opisuje se slučaj sedamgodišnjeg dječaka, koji je u ranom djetinjstvu pretrpio traumu mliječnih zubi, koja je rezultirala oštećenjem zametka trajnih zubi, u smislu poremećaja kalcija i prekida njihovog daljeg normalnog razvoja. Drugi opisani slučaj je dilaceracija trajnog zametka, koja je nastupila kao posljedica traumatskog oštećenja mliječnih zubi, u doba kad je pacijent bio star tri godine.

traume zuba; posljediceAuthor: Olga Lulić-Dukić - ; Zavod za dječj-u i preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents