Odnos intenziteta promjena epitela oralne sluznice u zavisnosti sa starenjem osoba sa subjektivnim oralnim simptomimaReport as inadecuate
Odnos intenziteta promjena epitela oralne sluznice u zavisnosti sa starenjem osoba sa subjektivnim oralnim simptomima - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.16 No.1 March 1982. -

Ispitano je ukupno 16 žena, u dobi od 43 do 73 godine, koje su bile u

postmenopauzi više od jedne godine, a patile su od simptoma stomatopiroze, glosodinije i lošeg okusa, kao i od objektivno ustanovljene kserostomije. U svih ispitanica je bila izvršena mikroskopska analiza epitela, s obzirom na debljinu oralnog epitela, starenje jezgara, intenzitet parakeratoze i intenzitet mitoze epitelnih stanica. Dobiveni rezultati su pokazali, da se u tih ispitanica, napredovanjem starenja, pojavljuje i povećano odeibljanje epitela, kao povećana frekvencija epitelnih stanica, kojih jezgre pokazuju starenje. Intenzitet parakeratoze i intenzitet mitoze epitelnih stanica tih ispitanica nije pokazao značajnije promjene prilikom starenja organizma. Autori zaključuju, da dobiveni rezultati objašnjavaju ponašanje oralnog epitela, u slučaju pojave oralnih simptoma i nekih oralnih bolesti starijih osoba i daju uvid u sposobnost reaktivnosti njihova epitela, prilikom primjene terapije oboljele oralne sluznice.

oralni simptomi; oralni epitel; starenjeAuthor: Milutin Dobrenić - ; Zavod za bolesti usta Stomatološkog fakulteta, Zagreb, Hrvatska Stanko Stipetić - ; Katedra za opću pato

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents