Primjena genetičkog inženjerstva u proizvodnji starter kultura bakterija mliječne kiselineReport as inadecuate
Primjena genetičkog inženjerstva u proizvodnji starter kultura bakterija mliječne kiseline - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.37 No.8 August 1987. -

U radu su izloženi osnovni principi tehnologije rekombinantne DNK ili genetičkog inženjerstva, problemi koji se javljaju u vezi s primjenom ove tehnologije i mogućnosti koje ona pruža kada je u pitanju poboljšanje aktivnosti starter kultura u fermentacijskim procesima.

starter kulture; bakterije mliječne kiseline; genetičko inženjerstvoAuthor: Ana Banina - ; Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd Ljubiša Topisirović - ; Prirodno-matematički fakultet, Beograd Dragoj

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents