Kontaminacija mlijeka i sira bakterijamaReport as inadecuate
Kontaminacija mlijeka i sira bakterijama - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.37 No.7 July 1987. -

U toku ovog rada vršena su istraživanja kontaminacije mlijeka i polutvrdog sira bakterijama. Ogledi su izvođeni tokom jedne godine u sva godišnja doba, a bakteriološkim analizama bili su obuhvaćeni sljedeći uzorci: sirovo mlijeko, mlijeko nakon pasterizacije, mlijeko, gruš i surutka iz kade za sirenje, salamura, sir nakon kalupljenja i sir za vrijeme zrenja. Ustanovljeno je da su svi uzorci mlijeka i sira bili kontaminirani bakterijama. Ukupan broj bakterija u sirovom mlijeku često je bio veći od dozvoljenog. Pasterizacijom se broj bakterija nije dovoljno smanjio, pa je pasterizirano mlijeko najčešće bilo higijenski neispravno. U siru za vrijeme zrenja također nije zapaženo značajnije smanjenje ukupnog broja bakterija.

mlijeko; sir; kontaminacija bakterijamaAuthor: Marija Škrinjar - ; Tehnološki fakultet, Bulevar Cara Lazara 1, 21000 Novi Sad R. Žakula - Emilija Stojanović -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents