Kvaliteta jogurta dobivenog primjenom ultrafiltracijeReport as inadecuate
Kvaliteta jogurta dobivenog primjenom ultrafiltracije - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.37 No.6 June 1987. -

Proizveden je jogurt iz mlijeka koncentriranog ultrafiltracijom sa sadržajem suhe tvari 11-15% pri termičkom tretmanu od 90 °C-20 min i 95 °C-10 min. Istraživan je utjecaj suhe tvari i termičkog tretmana na kvalitetu tako proizvedenog jogurta određivanjem sadržaja pepela, proteina, mliječne kiseline, titrabilne kiselosti i pH vrijednosti i organoleptičkih karakteristika. Dobiveni rezultati pokazuju da se iz UF mlijeka suhe tvari 13 % pri termičkom tretmanu od 90 °C-20 min može proizvesti jogurt dobre kemijske i organoleptičke kvalitete.

jogurt; ultrafiltracija; kvalitetaAuthor: Metin Atamer - ; Faculty of Agriculture, Department of Dairy Technology, Ankara, Turkey Marijana Carić - Ljiljana Kulić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents