20 godina UHT sterilizacije i aseptičnog pakovanja u Jugoslaviji 1966.-1986.* i oprema i proizvodnjaReport as inadecuate
20 godina UHT sterilizacije i aseptičnog pakovanja u Jugoslaviji 1966.-1986.* i oprema i proizvodnja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.37 No.5 May 1987. -

Od tri mljekare koje su počele ovu proizvodnju broj se u toku 20 godina povećao na 14. Od 21 nabavljenih UHT postrojenja tri su rashodovana. U toku prvih 10 godina uglavnom su nabavljena UHT postrojenja sa direktnim, sistemom sterilizacije, a posljednjih godina sa indirektnim sistemom. Ukupan raspoloživi kapacitet sterilizacije danas iznosi 131.500 L-h.

UHT sterilizacija; aseptično pakovanjeAuthor: Ivica Vujičić - ; Poljoprivredni fakultet, Trg Dositeja Obradovića 8, 21000 Novi Sad

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents