Perivojna arhitektura projekta EXPO’98; Čimbenik preobrazbe istočnog obalnog područja LisabonaReport as inadecuate
Perivojna arhitektura projekta EXPO’98; Čimbenik preobrazbe istočnog obalnog područja Lisabona - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Prostor : a scholarly journal of architecture and urban planning, Vol.21 No.145 July 2013. -

Perivojna arhitektura projekta EXPO’98 važan je čimbenik urbane preobrazbe i unapređenja okoliša istočnoga obalnog područja Lisabona površine 350 ha. Rezultati istraživanja pokazuju da udio perivojne arhitekture iznosi znatnih 40% ukupne površine predjela. Provedba projekta dugoročno je pridonijela stvaranju prostornog identiteta grada, poboljšanju cjelokupne vrsnoće života i održivom razvoju širega područja.

EXPO’98; istočno obalno područje; Lisabon; perivojna arhitektura; urbana preobrazbaAuthor: Lea Petrović Krajnik - Mladen Obad Šćitaroci - Boris Dundović -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents