Marija Mogorović Crljenko, Druga strana braka. Nasilje i ilegitimnost u izvanbračnim vezama na području Porečke biskupije u prvoj polovici 17. stoljeća. Zagreb: Srednja Europa, 2012.Report as inadecuate
Marija Mogorović Crljenko, Druga strana braka. Nasilje i ilegitimnost u izvanbračnim vezama na području Porečke biskupije u prvoj polovici 17. stoljeća. Zagreb: Srednja Europa, 2012. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.51-2 May 2013. -Author: Rina Kralj-Brassard -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents