Rekvizicije zvona u Prvom svjetskom ratu na području Dubrovačke biskupijeReport as inadecuate
Rekvizicije zvona u Prvom svjetskom ratu na području Dubrovačke biskupije - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.51-2 May 2013. -

Na temelju izvorne građe Arhiva Dubrovačke biskupije, Konzervatorskog arhiva u Splitu i Državnog arhivu u Dubrovniku te onodobne periodike donesen je proces dviju rekvizicija zvona na području Dubrovačke biskupije, koje je u razdoblju Prvog svjetskog rata provodila Austro-Ugarska Monarhija. U radu je najznačajniji prostor posvećen zvonima salivenima u razdoblju srednjeg i novog vijeka, za koja je tadašnja vlast odlučila da se neće oduzeti u ratne svrhe, tj. pretaliti za izradu topova i municije.

Dubrovačka biskupija; Austro-Ugarska; zvona; rekvizicija; Prvi svjetski ratAuthor: Đivo Sjekavica -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents