Župna crkva sv. Nikole u Varaždinu. Prilog sakralnoj arhitekturi kasnobaroknog razdoblja u sjeverozapadnoj HrvatskojReport as inadecuate
Župna crkva sv. Nikole u Varaždinu. Prilog sakralnoj arhitekturi kasnobaroknog razdoblja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti, Vol.51 No.1 December 2008. -

Nekadašnja romaničko-gotička župna crkva sv. Nikole sredinom 18. stoljeća potpuno je obnovljena u baroknom stilu. Kao rezultat

gradnje na starim temeljima zadržala je tradicionalnu tlocrtnu dispoziciju te pravilnu orijentaciju, a načinom gradnje ugledala

se na varaždinske crkve 17. stoljeća, upotrebom zidnih stupaca, Wandpfeilera, kao nosivih pregradnih zidova među kapelama koji

podupiru svod broda. Crkva sv. Nikole taj način gradnje oblikovala je u stilu 18. stoljeća, sa zaobljenim uglovima plitkih kapela,

nizanjem čeških kapa u brodu te valovitim kretanjem vijenca koji kontinuira u crkvi. Bogata arhitektonska plastika i štukature u

svodnim poljima upotpunjuju oblikovanje unutrašnjosti, koje pokazuje srodnosti sa sakralnom arhitekturom tada vodeće graditeljske

radionice u Grazu, one Josepha Huebera, koje su prenosili graditelji crkve porijeklom iz Ptuja – M. Mayerhoffer i A. Poch.

Suzdržano oblikovanje vanjštine ponavilo je rješenja pročelja 17. stoljeća, a, s dijelovima iz srednjovjekovne faze gradnje tvori

skladnu cjelinu te je tako nastala jedna među najvažnijim točkama u vizuri grada.

župna crkva sv. Nikole; sakralna arhitektura 18. stoljeća; arhitektonska plastika kasnog baroka; utjecaji štajerskih graditeljskih radionicaAuthor: Dubravka Botica - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest umjetnosti Lana Domšić - ; studentica posli

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents