Porod iz nevolje: skrb o trudnicama i rodiljama pri dubrovačkom nahodištu u drugoj polovici 18. stoljećaReport as inadecuate
Porod iz nevolje: skrb o trudnicama i rodiljama pri dubrovačkom nahodištu u drugoj polovici 18. stoljeća - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.51-1 May 2013. -

Analizom poslovnih knjiga Hospitala milosrđa i usporedbom sa sličnim procesima u europskim zemljama razmatra se kontekst postanka i djelovanja prvog dubrovačkog rodilišta koje je nastalo kao rezultat specifične socijalne politike Dubrovačke Republike. Iako izvori većinom skrivaju identitet rodilja, analiziran je svakodnevni ritam njihova prihvata, poroda i otpusta. Značajan dio socijalne i medicinske skrbi za rodilje u nahodištu činio je posao primalja.

porod; nahodište; rodilište; primalje; nevjenčane trudnice; Dubro vačka Republika; 18. stoljećeAuthor: Rina Kralj-Brassard - orcid.org-0000-0003-0312-6875 Kristina Puljizević -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents