Ritam zločina: godišnja i mjesečna distribucija kaznenih djela u Dubrovačkoj Republici u 18. stoljećuReport as inadecuate
Ritam zločina: godišnja i mjesečna distribucija kaznenih djela u Dubrovačkoj Republici u 18. stoljeću - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.51-1 May 2013. -

Kretanje kriminaliteta u Dubrovačkoj Republici u 18. stoljeću pokazuje vrlo snažnu vezu između zločina i društvene situacije. U vrijeme krize prva četvrt 18. stoljeća rastao je broj teških kaznenih djela ubojstva, krađe, a u vrijeme pozitivnih očekivanja opadao. Nasuprot tome, lakši oblici nasilja u krizi su prolazili nezapaženo, a nakon izlaska iz krize lakše dolazili pred sud. Tako se zapravo stvorila paradoksalna slika: u vrijeme pozitivnih očekivanja opća stopa kriminaliteta je rasla, ali se smanjio broj žrtava s fatalnim posljedicama. Način života, pak, utjecao je na kratkoročne oscilacije kriminaliteta. Sezonalnost je najviše dolazila do izražaja kod zlodjela afektivne naravi fizička nasilja, uvrede, klevete, jer je ovisila o frekvenciji kontakata, koja je varirala ovisno o razdobljima intenzivnih radova i razdobljima dokolice.

Dubrovnik; 18. stoljeće; kazneni postupak; Kazneni sud; sezonska distribucija kriminaliteta; ubojstvoAuthor: Ivana Mrđen - Ana Prohaska - Nenad Vekarić - orcid.org-0000-0003-3919-7704

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents