Dubrovačka vlastela u južnoj Italiji 1681-1905: Zamagne u Prati di Principato UltraReport as inadecuate
Dubrovačka vlastela u južnoj Italiji 1681-1905: Zamagne u Prati di Principato Ultra - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.51-1 May 2013. -

Dubrovački plemić Sebastijan Sabo Serafinov Zamagna 1615- 1690 otkupio je 1681. godine na aukciji barunat Prata provincija Avellino u Campaniji za 45.000 dukata. Posjed je uključivao i feude Castelmozzo i Bottacio. Do 1854. godine feud su posjedovali Sebastijanovi nasljednici iz roda Zamagna, a poslije smrti Frana Serafinovog Zamagne 1781-1854 naslijedio ga je Franov nećak Nikola Sebastijanov Gradi 1827-1885. Puna dva stoljeća dubrovački su plemići neoštećeni prolazili kroz najrazličitije nemirne političke i ekonomske prilike u Napuljskom Kraljevstvu i tek je ekonomska kriza potkraj 19. stoljeća odvela u propast golemi posjed starog feudalnog plemstva u južnoj Italiji. U radu se razlažu okolnosti u kojima je feud 1681. godine došao u ruke dubrovačkog plemića i prati povijest feuda do početka 20. stoljeća, kada je konačno otišao na bubanj. Analiziraju se i odnosi između Napuljskog Kraljevstva i Dubrovačke Republike jer baruni Zamagne ni u jednom trenutku nisu izgubili vezu s domovinom nego su do pada Dubrovačke Republike zastupali njezine interese u Napuljskom Kraljevstvu.

dubrovačka vlastela; Zamagna; Gradi; Napuljsko Kraljevstvo; Dubrovačka Republika; Prata di Principato UltraAuthor: Fiorentino Pietro Giovino -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents