Formalna nekonzistentnost i kvazimatriceReport as inadecuate
Formalna nekonzistentnost i kvazimatrice - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Prolegomena : Journal of Philosophy, Vol.12 No.1 June 2013. -

U ovom članku predstavljamo Da Costine sustave Cω i C1 1974: 497– 510. Da bismo ilustrirali specifična svojstva ovih sustava, koristimo mnogobrojne primjere te iznosimo poznatu konstrukciju kvazimatrica. Uz konstrukciju, dajemo svoj dokaz adekvatnosti pouzdanosti kvazimatrica u C1, pri čemu je ovaj dokaz moguće proširiti na cijelu Cn hijerarhiju.

Adekvatnost; kvazimatrice; logike formalne nekonzistetnosti; pouzdanostAuthor: Sandro Skansi - orcid.org-0000-0002-3851-1186

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents