Amina Nanić, Manjine u pravu - Ustavnopravni položaj nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Bošnjake, Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske Preporod, Zagreb 2012., str. 167Report as inadecuate
Amina Nanić, Manjine u pravu - Ustavnopravni položaj nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Bošnjake, Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske Preporod, Zagreb 2012., str. 167 - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.50 No.2 June 2013. -Author: Mia Bašić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents