Zamjenjivanje predsjednika republike – teorijski i terminološki okvir, uređenje i primjena u poredbenom pravuReport as inadecuate
Zamjenjivanje predsjednika republike – teorijski i terminološki okvir, uređenje i primjena u poredbenom pravu - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.50 No.2 June 2013. -

Značaj državne funkcije predsjednika republike, ako se uzme u obzir već samo i u -najmanjem- obujmu kao ceremonijalnog predstavnika države, implicira potrebu ustavnopravnog uređenja i uredne primjene instituta njegova zamjenjivanja. Zamjenjivanjem predsjednika republike podrazumijeva se ustavom uređen postupak preuzimanja njegovih ovlasti i dužnosti ili čak i samog položaja-funkcije od strane određenog državnog dužnosnika ili kolegijalnog tijela, nastupom činjenica biološke smrt, privremena ili trajna nesposobnost ili pravno-političke naravi ostavka, opoziv na njegovoj strani. Autor u radu daje pregled ustavnopravnog uređenja ovoga instituta u državama čiji se ustavni sustavi smatraju paradigmatskim s obzirom na pojedine modele ustrojstva vlasti. Razlike se kreću u spektru od nepostojanja funkcije potpredsjednika, u državama parlamentarnog i polupredsjedničkog modela vlasti dok postojanje u predsjedničkom modelu problem zamjenjivanja značajno olakšava, potrebe i rokova za neodržavanje izbora novoga predsjednika nastupom razloga za zamjenjivanje, pa do ustavom utvrđenoga niza dužnosnika pojedinih državnih tijela ili tijela u cjelini koji-a ga trebaju zamijeniti kao i duljini toga niza, te opsegu i podjeli ovlasti koje se u slučaju zamjenjivanja prenose na iste. Usporedbom razmotrenih ustavnih rješenja izvode se zaključci o efikasnosti rješavanja ovoga ustavnopravnoga problema u pojedinom modelu vlasti u korelaciji sa značajem i širinom ustavnih ovlasti predsjednika republike u pojedinom modelu ustrojstva državne vlasti.

zamjenjivanje predsjednika republike; predsjednička sukcesija; smrt predsjednika; ostavka predsjednika; uklanjanje iz predsjedničke službe; nesposobnost za obnašanje predsjedničke službe; vršenje dužnosti predsjednika; potpredsjednik; izvanredni predsjednički izboriAuthor: Samir Vrabec - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents