Dileme u primjeni novog zakona o upravnim sporovimaReport as inadecuate
Dileme u primjeni novog zakona o upravnim sporovima - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.50 No.2 June 2013. -

U radu se skreće pozornost na odabrane dileme i otvorena pitanja koja su se pojavila tijekom kratke primjene novog Zakona o upravnim sporovima. U prvom redu se postavlja pitanje utemeljenosti odredbe Zakona o upravnim sporovima kojom je propisano da prvostupanjski upravni sudovi u pravilu odlučuju u vijeću od tri suca, a samo iznimno, u propisanim slučajevima, odluke može donositi sudac pojedinac. Zatim se želi skrenuti pozornost na zakonsko uređenje poduzimanja radnji za tuženika u upravnom sporu te na propisano pravilo da upravni sud, u slučaju usvajanja tužbenog zahtjeva, treba sam riješiti upravnu stvar. Pojavila se i dilema treba li Visoki upravni sud Republike Hrvatske o žalbi protiv postupovnih rješenja odlučivati presudom ili rješenjem.

Zakon o upravnim sporovima; dileme u primjeniAuthor: Lidija Rostaš-Beroš - ; Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents