Naknada štete u upravnom sporu - Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.50 No.2 June 2013.Report as inadecuate
Naknada štete u upravnom sporu - Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.50 No.2 June 2013. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.50 No.2 June 2013. -

U radu se obrađuje mogućnost ostvarivanja zahtjeva za naknadu štete, kao akcesornog zahtjeva u upravnom sporu. Iznose se materijalnopravne pretpostavke za utvrđivanje odgovornosti za štetu zbog nezakonitog ili nepravilnog rada javnopravnih tijela te procesnopravni aspekt ostvarivanja tog zahtjeva.

naknada štete; upravni sporAuthor: Jadranko Jug - ; Vrhovni sud Republike Hrvatske Inga Vezmar Barlek - ; Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents