Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcijeReport as inadecuate
Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.50 No.2 June 2013. -

U ovom radu pozornost je usmjerena prema jednoj vrsti upravnog spora – sporu pune jurisdikcije. Radi se o situaciji kada sud u upravnom sporu ne odlučuje samo o pitanju zakonitosti upravnog akta, već svojom presudom neposredno odlučuje o pravima ili obvezama određene osobe u upravnim stvarima. U radu se analizira uređenje upravnog spora pune jurisdikcije prema novom Zakonu o upravnim sporovima koji je stupio na snagu 1. siječnja 2012.

upravni spor pune jurisdikcije; upravni sudac; Zakon o upravnim sporovima iz 2010Author: Bosiljka Britvić Vetma - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu Boris Ljubanović - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents