Posebnosti upravnih ugovora i njihove sudske kontrole u hrvatskom pravuReport as inadecuate
Posebnosti upravnih ugovora i njihove sudske kontrole u hrvatskom pravu - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.50 No.2 June 2013. -

Zakon o općem upravnom postupku iz 2009. godine predstavlja značajnu novinu u hrvatskom upravnopostupovnom zakonodavstvu. Njime je prvi put u Republici Hrvatskoj, između ostaloga, provedena i opća pravna regulacija upravnih ugovora. Tim se zakonom posebno reguliraju brojna pitanja upravnih ugovora, kao što su uvjeti za njegovo sklapanje i njihov predmet, njihova ništetnosti, izmjena, raskid, te na kraju regulira i upravnu zaštitu stranaka kad javnopravno tijelo ne ispunjava svoje ugovorne obveze. U radu se analizira sudska zaštita prava, kako prema Zakonu o upravnim sporovima, tako i prema zakonima koji uređuju upravne ugovore u području javne nabave, koncesija i javno-privatnog partnerstva.

upravni ugovor; sudska kontrola; hrvatsko pravoAuthor: Damir Aviani - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents