KAKO KONCIPIRATI, PISATI I DIZAJNIRATI KVALITETNE ZAVRŠNE RADOVE NA SPECIJALISTIČKIM DIPLOMSKIM STRUČNIM STUDIJIMAReport as inadecuate
KAKO KONCIPIRATI, PISATI I DIZAJNIRATI KVALITETNE ZAVRŠNE RADOVE NA SPECIJALISTIČKIM DIPLOMSKIM STRUČNIM STUDIJIMA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal of the Polytechnics of Rijeka, Vol.1 No.1 May 2013. -

Rezultatima istraživanja predstavljenim u ovom članku ostvarivana je primarna misija istraživanja: ponuditi studentima i njihovim mentorima najvažnija pravila, primjere, modele, prijedloge, savjete i sugestije

. kako bi se educirali, osposobili, znanstveno i stručno opismenili za brzo, uspješno, kvalitetno i racionalno primijenjeno i stručno istraživanje te koncipiranje, pisanje i dizajniranje kvalitetnih završnih radova na specijalističkim diplomskim stručnim studijima. U članku su elaborirane najvažnije značajke o pisanim djelima na specijalističkim diplomskim stručnim studijima i to: programima, referatima, pristupnim i seminarskim radovima. Posebna je pozornost posvećena koncipiranju, pisanju i dizajniranju specijalističkih završnih radova. Elaborirano je više tematskih jedinica o završnim radovima: pojam, misija, bitni dijelovi, dokumentacijska osnova, dizajniranje teksta i obrana specijalističkih završnih radova. Predstavljen je reprezentativni primjer specijalističkoga završnoga rada. Navedene su konkretne aktivnosti koje bi trebali poduzeti: ministarstvo znanosti i obrazovanja, vijeća i agencije za znanost i visoko obrazovanje, sveučilišta, veleučilišta i veleučilišni nastavnici i studenti, kako bi se povećala znanstvena i stručna pismenost veleučilišnih nastavnika i studenata te kvaliteta specijalističkih završnih radova.

specijalistički diplomski stručni studiji; specijalistički završni radoviAuthor: Ratko Zelenika - ; Rijeka, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents