Predstavljanje nacionalnih manjina u Saboru - kronologija jednog slučajaReport as inadecuate
Predstavljanje nacionalnih manjina u Saboru - kronologija jednog slučaja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Political analysis, Vol.2 No.8 December 2011. -

Hrvatska je, uz Sloveniju, trebala biti jedina zemlja u Europi koja je ozakonila dvostruko pravo glasa pripadnika nacionalnih manjina. Ono je trebalo biti dio -pozitivne diskriminacije- manjina i vrhunac evolucije manjinskih izbornih prava u Hrvatskoj.

političko predstavništvo; nacionalne manjine; manjinska prava; Sabor; pozitivna diskriminacijaAuthor: Davor Boban - orcid.org-0000-0002-9748-3250 ; Fakultet političkih znanosti u Zagrebu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents