Utjecaj načina polimerizacije kompozita na diskoloraciju in vitroReport as inadecuate
Utjecaj načina polimerizacije kompozita na diskoloraciju in vitro - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.22 No.2 June 1988. -

Na stabilnost kompozita utječe sastav materijala, način polimerizacije, obrada površine, poroznost, izloženost sunčevom svjetlu, prehrana i higi­jena. Jednokomponentni materijal Heliosit i dvokomponentni Isopast pod­vrgnuti su ubrzanom starenju, da bi se metodom spektrofotometrijske refleksije utvrdila sklonost promjeni boje in vitro. Dvokomponentni ma­terijal je potamnio, što je u skladu s kliničkim iskustvom, uz izraženu poroznost. Jednokomponentni materijal je pokazao bolju stabilnost boje, a neki uzorci izbijeljenja zbog nepotpune polimerizacije. Grubo obrađeni uzorci se doimlju svjetlijima, a razlika u promjeni boje između uzorka poliranih na dva različita načina nije opažena.

kompoziti; diskoloracijaAuthor: Andrej Meniga - ; Zavod za dječju i preventivnu stom atologiju, Stom atološki fakultet, Zagreb, Hrvatska Robert Beuc - ; Instit

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents