Eksperimentalno ispitivanje mogućeg mehanizma dejstva organskih fluorida u prevenciji inflamacije gingiveReport as inadecuate
Eksperimentalno ispitivanje mogućeg mehanizma dejstva organskih fluorida u prevenciji inflamacije gingive - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.23 No.2 June 1989. -

U radu je prikazan mogući mehanizam dejstva fluorida u sprečavanju

maturacije i toksičnog delovanja supra i subgingivalnog plaka. U toku smene zuba vršeno je četkanje sa Aminfluorid želeom na eksperimentalnoj i bez paste na kontrolnoj strani vilice kod pasa. Žljebom u gleđi je određena granica supra i subgingivalnog predela gleđi i zatim do dubine od 60 mikro m pomoću elektronske sonde ispitivan sastav Ca, P i F na udaljenost od 250 do 3000 mikro m. Utvrđeno je zadržavanje fluorida u površnim slojevim a na eksperimentalnoj strani i to supragingivalno i do 500 mikro m subgingivalno. Na kontrolnoj strani nisu zabeleženi površni depoziti fluorida. Oslobađanje jona fluora iz ovih akumulacija, najverovatnije u obliku CaF2 može da bude odgovorno za usporenu maturaciju dentalnog plaka.

aminfluoridi; elektronska sonda; gingivitisAuthor: Jovan Vojinović - ; Medicinski fakultet Novi Sad, Institut za stomatologiju, Srbija Sadahiru Yoshida - ; Asahi University, Schoo

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents